Menu 

За коса и здрави нокти
За коса и здрави нокти

Правна информация

Print Friendly, PDF & Email

Интернет сайтът http://www.cystiphane-biorga.com е сайт с обща информация за марката Cystiphane Biorga на Лаборатории Bailleul и техните продукти. Този сайт е предназначен за всякаква публика: широката аудитория, здравни специалисти, журналисти и учащи се. Информацията, предоставена от сайта, е предназначена да подобри, а не да замести, пряката връзка между посетителите на сайта и здравните специалисти.

Обща информация

Лаборатории Bailleul, Акционерно дружество с капитал от 110.000,00 CHF, със седалище Рю дьо Лион 109 – 1203 Женева – Швейцария, регистрирано в Службата на търговския регистър на кантон Женева под номер CH-660-1529012-5-CHE-182.074.614 TVA (наречено по-долу „Дружеството“) е автор на уебсайта http://www.cystiphane-biorga.com (наричан по-долу “Сайтът”).

Сайтът е в домейна на дружество EVOK : Алтерн8 АД, шосе дез Арсено 9, 1700 Фрибур, Швейцария.

Лаборатории Bailleul поддържат уебсайта си, обръщайки специално внимание на качеството, целостта и сигурността на информацията, съдържаща се в него и взимат всички възможни мерки за доброто функциониране на сайта.

Ако се сблъскате с какъвто и да е проблем по време на сърфирането Ви, или имате въпроси по отношение на самия сайт, можете да се свържете с нас на следния адрес: Laboratoires Bailleul International, Rue de Lyon 109, 1203 Genève – contact@bailleul.com

Общи условия за ползване

Приложение

Достъпът до сайта, както и ползването на неговото съдържание, е в рамките на сегашните общи условия за ползване. Разрешението за достъп и сърфиране във Сайта изисква от Ваша страна пълно съгласие с настоящите условия за ползване.

Територия

Информацията в този Сайт е предназначена за употреба от обикновени потребители и/или здравни професионалисти, живеещи в Швейцария. Потребителите от други страни могат да получат достъп до Сайта, чийто регламент може да бъде различен от швейцарския. Информацията на Сайта може да се окаже не в съответствие с поставените условия в страните извън Швейцария.

Този Сайт, както и информацията в него, не е предназначен (нито одобрен) за употреба в САЩ или от потребители, живеещи в САЩ.

Защита на личните данни

За да посетите и да се информирате в Сайта, не трябва да предоставяте лични данни.

Не се запазват данните и информацията, които ни изпращате в рамките на нашата страница „контакт”. Тази информация служи единствено за намиране на по-добър отговор и решение на Вашите въпроси.

Данните и информацията, която споделяте на страницата за записване в «новини », се запазват, но никога не се предоставят на трети лица.

Когато въвеждате лични данни, Вие се задължавате да предоставите точна информация, която да не засяга/вреди на трети лица.

Нашата Компания е отговорна за боравенето с лични данни (само за тези на изпращача). Нашата компания се ангажира да спазва конфиденциалност относно личните Ви данни. В съответствие със Закона за Защита на личните данни, на Вас ви се дава достъп, възможност за промяна, заличаване и спиране на Вашата лична информация. Вие можете да упражните това си право във всеки един момент чрез имейл на следния адрес: contact@bailleul.com

 Бисквитки

С цел да се улесни ползването на Сайта, ние поставяме Бисквитки във Вашия компютър. Бисквитката не ни позволява да Ви разпознаем по име.

В замяна на това, бисквитката записва информация, която ще бъде ползвана (използван браузър, посетени страници, дата и час на посещение и др.), които ние бихме могли да видим според предишните Ви посещения.

Вие можете да премахнете бисквитките като за целта конфигурирате Вашия браузър.

Интернет Експлорер/Internet Explorer

Меню « Инструменти », « Опции Интернет », графа « Общи », натиснете бутона « премахни » в частта « хронология на навигацията » след това отбележете опцията « бисквитки ».

Файърфокс/Firefox

Меню « Инструменти», след това « Премахнете последната хронология ».От падащото меню « Интервал за изтриване» изберете « всичко».  След това натиснете върху стрелката до « Подробности» , за да се покаже подробен опис на елементите, съдържащи се в хронологията. Отбележете кутийката « Бисквитки» като се уверите, че елементите, които трябва да бъдат запазени, не са избрани. Натиснете върху « Изтрий сега» , за да премахнете всички бисквитки и затворете прозореца « Премахнете последната хронология ».

Нетскейп/Netscape

Меню „Редактиране“, „Преференции“, след това натиснете „Напреднали“. Отбележете опцията „Дезактивиране на бисквитките“.

Прехвърляне на данни в чужбина

Може да се наложи да прехвърлим данните Ви в една от базите на нашите филиали извън Вашата страна на пребиваване, а именно в рамките на рубриката « контакт », и евентуално в страни, които не гарантират ниво на защита на личните Ви данни, което да е идентично на това във Вашата страна.

Вид и предаване на информацията, публикувана в сайта

Сайтът може евентуално да Ви предложи мнението, дадено от експерти в някой друг домейн, отнасящи се до съдържанието на Сайта, както и цитати от статии в пресата. За подобна информация е отговорен единствено консултантът експерт или авторът на статията, като Компанията не се ангажира с отговорност за тях.

Също така сайтът може да съдържа информация относно здравето, физическото състояние, медицински домейн или начини за медицинско лечение. Тази информация в никакъв случай не е лекарско мнение и е публикувана на Сайта само за информация.

В никакъв случай не бива да използвате тази информация за поставяне на медицинска диагноза, когато става дума за заболяване или друг физически проблем, нито да служи за предписване или употреба на медикаменти. Вие трябва да се консултирате с лекар или с фармацевт, които са здравни професионалисти и са единствените, които могат да изкажат мнение за Вашето лично състояние.

В заключение, Вие сте информирани, че Компанията не е отговорна по отношение на информацията и предложените услуги в Сайта и Вие приемате употребата на тази информация, както и на тези услуги за своя лична отговорност, под Ваш контрол и направление.

В крайна сметка, информацията на сайта е възможно да съдържа преки или непреки референции за продукти, програми и услуги на Компанията, които може да не са били упоменати или да не са на разположение в някои страни или в някои райони, и които може да бъдат предложени под името на друга марка или да са променени в зависимост от законите и условията за употреба в съответните страни. Такива референции не са в намеренията на Компанията за продажби на тези продукти, програми или услуги във Вашата страна. Молим да се обърнете към нас за всякаква информация относно продуктите, програмите и услугите, които са на разположение за Вашата страна.

Право на интелектуална собственост

Нашата Компания е собственик на името на домейна http://www.cystiphane-biorga.com. Сайтът е защитена интелектуална собственост. В своята цялост Сайтът, както и всеки от елементите и частите му (текстове, разклонения, софтуер, анимации, изображения, фотографии, илюстрации, таблици, лого, звуци, музика и др.), са изключителна собственост на нашата Компания и тя единствена разполага с правото на интелектуална собственост и това, което произтича от него.

В резултат на това, и на Разпоредбите на Закона за интелектуална собственост, в съответствие с условията и законовите разпоредби в различните страни и на международните спогодби, използването на Сайта в неговата цялост, или на части от него, а именно чрез копиране, възпроизвеждане, препредаване, репрезентиране или разпространение, с друга цел, освен за Ваши нужди не с търговска цел, е абсолютно забранено. Нарушението на тези забрани се наказва по силата на Закона за интелектуална собственост и според Наказателния кодекс, като акт на нарушаване на авторското право и правото на марките, както и по Гражданското право като гражданска отговорност.

Марките и имената на домейна, както и рисунките и моделите появяващи се в сайта, са изключителна собственост на нашето дружество, освен, ако не е посочено друго. Всяко възпроизвеждане или употреба на тези марки, по какъвто и да било начин и по каквато и да било причина, е забранено, както и тяхната промяна, освен, ако не бъде поискано писмено разрешение.

Нашата Компания е свободна да променя съдържанието на Сайта- изцяло или на части, във всеки момент и без предупреждение може да го спре, да изтрие части от него или да спре разпространението.

Кредити снимки

Гаранции и отговорности

Нашата Компания полага усилия да подсигури достъп до точна и актуализирана информация чрез посредничеството на Сайта. Въпреки това нашата Компания по никакъв начин не може да гарантира, че тази информация е точна, пълна и актуална. Нашата Компания не дава никаква гаранция, огласена или не, отнасяща се до Сайта в неговата цялост или за части от него. Именно представената в Сайта информация, доставена по един или по друг начин, не представлява медицинско мнение. В този смисъл, консултирането в някои от рубриките на Сайта не заменя консултацията или поисканото професионално мнение на медицински специалист (лекар, педиатър, фармацевт или др).

В никакъв случай нашата Компания не може да бъде отговорна за директна или индиректна вреда, по каквато и да било причина, от какъвто и да било произход, естество и/или причина, произтичаща от консултация и/или употреба на Сайта. Именно затова, нашата Компания отхвърля всяка отговорност в случай на прекъсване или недостъпност до Сайта, появата на бъгове, на всякакви щети, настъпили в резултат на вредителски акт на трети лица от Сайта (каквито са вирусите например).

Нашата Компания предоставя начини за даване на сигурност на файловете чрез предоставяне на лична информация, събрана на Сайта. Нашата Компания не поддържа  рисковете, свързани с функционирането на интернет и Ви обръща внимание за съществуването на евентуален риск по отношение на поверителността на данните, преминаващи по мрежата.

Хипервръзки

Страниците на този сайт могат да съдържат хипервръзки към други интернет сайтове на трети лица. Нашите хипервръзки към други интернет сайтове на трети лица са поставени с цел да улеснят Вашето сърфиране в интернет. Дружеството ни няма никакъв контрол над настоящето или бъдещо съдържание на интернет сайтовете на трети лица, към които водят тези хипервръзки от сайта. Нашето дружество просто посочва тези сайтове на трети лица, но не се ангажира с тяхното съдържание по никакъв начин.

Следователно, нашето дружество не носи отговорност (включително издателска) по отношение на достъпа и/или съдържанието на интернет сайтове на трети лица. По-конкретно, нашето дружество не носи никаква отговорност по отношение на каквото и да било нарушаване на авторските права, правата за търговските марки и други права на интелектуалната собственост, които биха могли да произтекат от достъпа до дадена страница чрез хипервръзка. Отговорността, произтичаща от каквато и да била незаконна, неуместна или непълна информация, съдържаща се в интернет сайт на трети лица, и по-конкретно за всякаква вреда, причинена от използването или неизползването на тази информация, се носи единствено от създателя на въпросния интернет сайт, а не от нашето дружество.

Създаването на хипервръзки към сайта, различни от тези към началната страница, може да се осъществява единствено след предварително разрешение, в писмен вид и изрично предоставено от нашето дружество, като това разрешение може да бъде оттеглено по всяко време и без обезщетение. Страниците на сайта в никакъв случай не могат да бъдат включени в страниците на друг интернет сайт. При всички положения, посетителите на сайта трябва да бъдат известени със съобщение, в случай че се сменя сайта.

Реклама на продукт или услуга

Сайтът не прави реклама на продукти или услуги под каквато и да било форма.

Промяна на настоящите условия

Нашата Компания  Ви информира, че настоящите общи условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение. Тези промени са публикувани в реално време и се смята,че Вие се съгласявате с тях в момента, в който влезете на страниците на Сайта, след момента на публикуването им. Препоръчваме Ви редовно да се консултирате с настоящата рубрика.

Юрисдикция

Всеки спор, отнасящ се до Сайта, е в компетенцията на Съда на кантон Женева, Швейцария, и след това на Федералния Съд.

© Лаборатории Bailleul – Всички права запазени – Ноември 2015.